ul. Gregorkiewicza 3
87-100 Toruń
CENTRUM REHABILITACJI
SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE
Tel. 56 477 88 57

logotypy UE

 

" REKRUTACJA ZAKOŃCZONA" 

 

 

 

Aktywny Opiekun MONASTI – II edycja

 

Projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

NUMER PROJEKTU: RPKP.08.04.01-04-0053/17

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2018-01-01 do 2019-07-31

 

Wartość projektu: 592 131,25 zł

Wkład UE: 503 311,56 zł

 

BENEFICJENT PROJEKTU:

MONASTI Rafał Drączkowski

 

Biuro projektowe: Budynek REVITAL MEDIC

Ul. Gregorkiewicza 3, 87-100 Toruń

Czynne w godzinach od 8:00 do 16:00.

Adres e-mail: monasti.projekty@gmail.com

Telefon kontaktowy: 730-731-423

 

CEL PROJEKTU:
Naszym celem jest wsparcie w powrocie na rynek pracy 40 osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim poprzez finansowanie opieki nad dziećmi oraz kompleksowe działania aktywizacyjne i szkoleniowe do 31 lipca 2019 r.
Głównym celem projektu jest wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

 

OPIS PROJEKTU:

Aktywny opiekun to projekt skierowany do 40 opiekunów dzieci do lat 3 zamieszkujących w woj. kuj.-pom. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają Vouchery finansujące koszty opieki nad dziećmi do lat 3 na maksymalnie 12 miesięcy, uczestnicy bezrobotni i bierni zawodowo dodatkowo zostaną

objęci kompleksowymi działaniami aktywizacyjnymi oraz część uczestników odbędzie certyfikowane szkolenia dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. Zaplanowane działania umożliwią im poszukiwanie pracy zarobkowej i jej podjęcie, a w przypadku osób kończących urlop mac./wych. pozostanie osobami pracującymi. Grupą docelową są osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich rodzicielskich/wychowawczych. Głównym celem

projektu jest wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze. Realizacja projektu, umożliwi wielu osobom podjęcie pracy, lub aktywne jej poszukiwanie, a także nabycie kompetencji pożądanych na rynku pracy co bezpośrednio przyczyni się do efektywniejszego poszukiwania zatrudnienia. W projekcie zaplanowano działania aktywizacyjne mające na celu ułatwienie i właściwy dobór pomocy. W przypadku stwierdzenia przez doradcę zawodowego potrzeby szkoleniowej, indywidualny dobór tematyki. Rezultaty zostaną osiągnięte dzięki za planowym kompleksowym działaniom, które oprócz głównie zapewnienia finansowego wsparcie opieki na dziećmi zostaną uzupełnione według indywidualnych potrzeb o opiekę doradcy zawodowego i psychologa.

Zrealizowanie projektu pozytywnie wpłynie na lokalny rynek pracy, a także bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia w regionie oraz do zwiększenie kompetencji części uczestników projektu. Projekt wpłynie pozytywnie na rozwój zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi i przyczyni się do wzrostu świadomości możliwości podjęcia pracy przez osoby opiekujące się dziećmi.

 

Wskaźniki projektu:

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie [osoby] – 40.

 

 Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu [osoby]– 15

 

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu [osoby] – 25

 

Liczba osób, bezrobotnych i biernych zawodowo opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych działaniami aktywizacyjnymi i/lub szkoleniowymi - 25

 

 

Tura nr 1 - zakończona z dniem 27.03.2018


Tura nr 2 - otwarta dla osób biernych zawodowo, bezrobotnych i przebywających na urlopie wychowawczym

BRAK MIEJSC DLA OSÓB NA URLOPIE MACIERZYŃSKIM/ RODZICIELSKIM

Pliki do pobrania

 

Formularz rekrutacyjny

Informator rekrutacyjny

 

Zasady realizacji wsparcia

Regulamin rekrutacyjny

Wniosek o refundację

 

Umowa 

Oświadczenia 1 i 2

 

WYNIKI NABORU


Aktywny Opiekun – „MONASTI”

 

Projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

 

NUMER PROJEKTU: RPKP.08.04.01-04-0008/16

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2017-01-01 do 2018-06-29

 

Wartość projektu: 480 900,00 zł

Wkład UE: 408 765,00 zł

 

BENEFICJENT PROJEKTU:

MONASTI Rafał Drączkowski

 

Biuro projektowe: Budynek REVITAL MEDIC

Ul. Gregorkiewicza 3, 87-100 Toruń

Adres e-mail: monasti.projekty@gmail.com

Telefon kontaktowy: 730-731-423

 

CEL PROJEKTU:
Naszym celem jest wsparcie w powrocie na rynek pracy 40 osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim poprzez finansowanie opieki nad dziećmi oraz kompleksowe działania aktywizacyjne i szkoleniowe do 29 czerwca 2018 r.
Głównym celem projektu jest wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

 

OPIS PROJEKTU:

Aktywny opiekun – MONASTI to projekt skierowany do 40 opiekunów dzieci do lat 3, mieszkających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w szczególności w powiecie toruńskim. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają Vouchery finansujące koszty opieki nad dziećmi do lat 3 na okres nieprzekraczający 12 miesięcy. Natomiast osoby bezrobotne i bierne zawodowo zostaną dodatkowo objęte kompleksowymi działaniami aktywizacyjnymi. Dla części uczestników przewidziane są certyfikowane szkolenia dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. Działania zaplanowane w projekcie dodatkowo pozwolą tym osobom na poszukiwanie i podjęcie pracy zarobkowej. Natomiast osoby kończące urlop macierzyński/wychowawczy staną się osobami pracującymi. Udział w projekcie umożliwi 40 osobom podjęcie pracy lub aktywne jej poszukiwanie, a także nabycie kompetencji porządanych na rynku pracy, co bezpośrednio przyczyni się do efektywniejszego poszukiwania zatrudnienia. Projekt ma za zadanie pozytywnie wpływać na rozwój zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi i przyczynić się do wzrostu świadomości możliwości podjęcia pracy przez rodziców. Zrealizowanie projektu pozytywnie wpłynie na lokalny rynek pracy, a także bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia w regionie oraz do zwiększenie kompetencji uczestników projektu.

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

Formularz rekrutacyjny

 

Informator rekrutacyjny

 

Umowa

 

Wniosek o refundację

 

Zasady realizacji wsparcia

 

STRONA GŁÓWNA   |   REHABILITACJA   |   LEKARZE SPECJALIŚCI   |   AKTUALNOŚCI   |   REJESTRACJA ONLINE   |   CENNIK   |   KONTAKT   |   MAPA STRONY
© 2016 | REVITAL MEDIC Toruński Ośrodek Rehabilitacyjny
projekt i realizacja design-r

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Zamknij